ผลการดำเนินงาน ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ 7 พฤษภาคม 2565 18 มิถุนายน 2566

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่า คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ (ฬ24) ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่า ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร (ฬ19) ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน (ราชบัณฑิต) ฬ15

by lawchulaalumni administrator
Read more