สัมนาแห่งปีกับสองเรื่องที่สำคัญสำหรับธุรกิจปัจจุบัน จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสองด้านนี้จากคอร์สแบบเข้มข้น

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

by lawchulaalumni administrator
Read more

ประกาศสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอเชิญรับชมและรับฟัง การสนทนา “ประสาพี่น้องฬ” ในหัวข้อ “สมดุลชีวิตของนักกฎหมาย”

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (ฬ23) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

by lawchulaalumni administrator
Read more