นางสาวนุจรี จรุงเกียรติขจร (จิม)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

โทรศัพท์ :  0 2218 2069

นางสาวอินทิรา อัมพุช (ป๊อป)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

โทรศัพท์ :  0 2218 2069