ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อนกฮูก Mascot สัญญลักษณ์การฉลองวันครบการสถาปนาคณะนิติศาสตร์จุฬาฯโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา

by lawchulaalumni administrator
Read more

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ การฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ครึ่งศตวรรษแห่งคุณค่า ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by lawchulaalumni administrator
Read more

เชิญชวนนิสิตปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมประกวดการตั้งชื่อ นกฮูกมาสก็อตของการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ จุฬา เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น.

by lawchulaalumni administrator
Read more