เชิญชวนนิสิตปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมประกวดการตั้งชื่อ นกฮูกมาสก็อตของการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ จุฬา เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น.

by lawchulaalumni administrator

 เชิญชวนนิสิตปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมประกวดการตั้งชื่อ นกฮูกมาสก็อตของการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ จุฬา เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น.