สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อก SME อย่างไร?เพื่อเศรษฐกิจไทยได้เติบโต”

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Laฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย” (ดูย้อนหลัง)

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย”

by lawchulaalumni administrator
Read more

5 กรกฎาคม 2566 โครงการ ฬ-พร้อม เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ.. พาน้องๆนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬา เยี่ยมชมกิจการบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย

by lawchulaalumni administrator
Read more