โครงการ ฬPrompt/ฬพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อก SME อย่างไร?เพื่อเศรษฐกิจไทยได้เติบโต”

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Laฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย” (ดูย้อนหลัง)

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย”

by lawchulaalumni administrator
Read more