ประมวลภาพบรรยากาศการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนนจ.) ไร่ผาจันหอม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

by lawchulaalumni administrator
Read more

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนนจ.) สัญจร (ประจำเดือนสิงหาคม) กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

by lawchulaalumni administrator
Read more