เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท. นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้ไปร่วมบันทึกเทปพิธีอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช

by lawchulaalumni administrator
Read more