เนื่องในวันรพี วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ อันเป็นวันสำคัญของนักกฎหมายไทยวันหนึ่ง สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง วันรพีรำลึก… นักกฎหมายในสายพระเนตร โดย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิต

by lawchulaalumni administrator

 เนื่องในวันรพี วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ อันเป็นวันสำคัญของนักกฎหมายไทยวันหนึ่ง สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง

วันรพีรำลึก…
นักกฎหมายในสายพระเนตร

โดย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิต

นับเป็นเวลา 125 ปี ตั้งแต่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้น นับจนถึงวันนี้ ประเทศไทยมีนักกฎหมายหลักแสนคน มาฟังมามุมมองของอาจารย์ไชยยศ ซึ่งอยู่ในวงการการศึกษาและจากการทำงานด้านกฎหมายมาเกินครึ่งศตวรรษ ว่านักกฎหมายและนักนิติศาสตร์ในปัจจุบันได้มีบทบาทและทำหน้าที่นักกฎหมาย เป็นไปตามที่องค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงมีพระดำริไว้เมื่อร้อย125 ปีที่แล้วมากน้อยเพียงไร


วันอาทิตย์ที่ 7สิงหาคม 19:00 - 20:30 น. ทาง Facebook Live

คลิกชมได้ ผ่านช่องทาง Facebook Live ของเพจข้างล่างนี้:

https://m.facebook.com/Lawsquarechula/

หรือ

https://www.facebook.com/ThailandCoachingInstitute

โครงการ ฬ”รู้” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ
และ ร่วมฉลอง 50 ปี คณะนิติศาสตร์จุฬา ตลอดปี 2565

#ฉลอง50ปีสถาปนาคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ