สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม (ฬ36) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านกฎหมายและทรัพยากรมนุษย์

by lawchulaalumni administrator
Read more

สัมนาแห่งปีกับสองเรื่องที่สำคัญสำหรับธุรกิจปัจจุบัน จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสองด้านนี้จากคอร์สแบบเข้มข้น

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

by lawchulaalumni administrator
Read more

ประกาศสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

by lawchulaalumni administrator
Read more