ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อนกฮูก Mascot สัญญลักษณ์การฉลองวันครบการสถาปนาคณะนิติศาสตร์จุฬาฯโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา

by lawchulaalumni administrator
Read more

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ “ค่า Service Charge ในร้านอาหาร: ใช้กฎหมายสัญญาหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค?” พุธที่ 19 ตุลาคม 2565 19.00 ถึง 20:30

by lawchulaalumni administrator
Read more

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ การฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ครึ่งศตวรรษแห่งคุณค่า ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by lawchulaalumni administrator
Read more