ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ฬ-พร้อม (ฬ-ProMPT)ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์จุฬาฯ และ Chandler MHM

by lawchulaalumni administrator

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ฬ-พร้อม (ฬ-ProMPT)ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์จุฬาฯ และ Chandler MHM ในการเตรียมความพร้อมให้น้องๆนิสิตสำหรับโลกการทำงาน เสริมทักษะการสัมภาษณ์งานและการขอรับทุน แถมด้วย โคชชิ่งจากอุปนายก ดร. เทอดทูน และนายกสถาบันโคชไทยเพื่อปลดล็อกศักยภาพค้นหาตัวตน

ฬ-พร้อม เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ…

ฬ-ProMPT Professional development through Mentoring, Practicing, Training.

ฬ-ProMPT Professional development through Mentoring, Practicing, Training.

ฬ-ProMPT Professional development through Mentoring, Practicing, Training.

ฬ-ProMPT Professional development through Mentoring, Practicing, Training.

ฬ-ProMPT Professional development through Mentoring, Practicing, Training.