30 มิถุนายน 2566: โครงการ “ฬ พร้อม” เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ จัดพาน้องๆนิสิต ไปเยี่ยมชมกิจการ ปตท. และฟังบรรยายจากรุ่นพี่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้น้องๆเรียนรู้กิจการพลังงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ

by lawchulaalumni administrator

30 มิถุนายน 2566: โครงการ “ฬ พร้อม” เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ จัดพาน้องๆนิสิต ไปเยี่ยมชมกิจการ ปตท. และฟังบรรยายจากรุ่นพี่ ฬ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้น้องๆเรียนรู้กิจการพลังงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยมีพี่แม้ว เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักที่ปรึกษากฎหมาย ปตท. เป็นผู้จัดเตรียมโปรแกรมต้อนรับอย่างเต็มที่
#LAฬ ProMPT Professional Development through Mentoring Practicing and Training
#ฬพร้อม
#ฬprompt
#LAฬPrompt
#สนนจ
#lawchulaalumni