สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย”

by lawchulaalumni administrator
Read more

5 กรกฎาคม 2566 โครงการ ฬ-พร้อม เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ.. พาน้องๆนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬา เยี่ยมชมกิจการบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย

by lawchulaalumni administrator
Read more

รายการ ฬ-พร้อม ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จให้กับนิสิตปัจจุบัน วันนี้ 27 มิถุนายน สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ

by lawchulaalumni administrator
Read more