โครงการ ฬPrompt/ฬพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

by lawchulaalumni administrator

โครงการ ฬPrompt/ฬพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ
โดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ
จัดกิจกรรมแนะนำ “เทคนิคการสร้างเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจ” ให้กับนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้สนใจ
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
Chandler MHM และรับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

สมาคมฯขอขอบคุณพี่เจษ Jessada Sawatdipong co managing partner จาก Chandler MHM และวิทยากรทุกท่าน คุณสุขสันต์ คุณปรานัตต์ คุณธวัชชัย (ที่ปรึกษาและพาร์ตเนอร์จากแชนด์เลอร์) รวมทั้งรุ่นพี่ฬ- พี่ต่อเอกวิบูลย์ (ฬ41) พี่หลา (ฬ41) และ พี่มะปราง (ฬ43) ที่ช่วยกันให้ความรู้น้องๆอย่างเต็มที่