29 มิถุนายน 2567: คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมจัดการอบรมสัมมนา หัวข้อ Mastering Tax & ESG: Essential Skills for Legal Experts ที่ JW Marriott hotel

by lawchulaalumni administrator

 

29 มิถุนายน 2567: คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมจัดการอบรมสัมมนา หัวข้อ Mastering Tax & ESG: Essential Skills for Legal Experts ที่ JW Mariott hotel โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 110 ท่าน
และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อบรรยายโดยละเอียด