นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ พร้อมอุปนายกและกรรมการบริหารฯเดินทางไปเยี่ยมนิสิตเก่าฯ Singapore Hub ในโครงการ ฬww ซึ่งเชื่อมโยงนิสิตเก่าที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อสานสัมพันธ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกแง่มุม #ฬww

by lawchulaalumni administrator

นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ พร้อมอุปนายกและกรรมการบริหารฯเดินทางไปเยี่ยมนิสิตเก่าฯ Singapore Hub ในโครงการ ฬww ซึ่งเชื่อมโยงนิสิตเก่าที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อสานสัมพันธ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกแง่มุม #ฬww