รายการ ฬ-พร้อม ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จให้กับนิสิตปัจจุบัน วันนี้ 27 มิถุนายน สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ

by lawchulaalumni administrator

 รายการ ฬ-พร้อม ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จให้กับนิสิตปัจจุบัน

วันนี้ 27 มิถุนายน สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ พาน้องๆนิสิต 50 คนไปดูงาน ฝ่ายกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฟังบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และฟังประสบการณ์การทำงานของพี่ๆนิติกร ในฝ่ายต่างๆ ทักษะที่จำเป็น พร้อมเรียนรู้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ได้เยี่ยมขม Investory มีSimulation ให้น้องๆได้ลองลงทุนจริง สมาคมฯ ได้เชิญนิสืตที่ไปฝึกงาน ณ สำนักงานอัยการและบริษัทเอกชนเข้าร่วมดูงานด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ นับว่าเป็นการดูงานที่มีการบูรณาการหลายมิติ

ในการนี้ คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ให้การต้อนรับ โดยมีวิทยากรเป็นพี่น้องชาว ฬ รวมอยู่ด้วย เป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์จัดการดูงานฝ่ายกฎหมาย มีน้องๆนิสิตสมัครเข้ามากว่า 80 คนแต่ที่นั่งจำกัด

หนึ่งในกิจกรรมที่สมาคมฯจัดสำหรับน้องๆนิสิตปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน

#ฬPrompt #ฬพร้อม