พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 วันที่ 7 สิงหาคม 2565

by lawchulaalumni administrator

 

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

7 สิงหาคม 2565

นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณบดี คณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร เข้าวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา