2 สิงหาคม 2565: นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์พร้อมกรรมการบริหารร่วมงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 สู่คณะ พร้อมเชิญชวนให้นิสิตใหม่ร่วมสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย

by lawchulaalumni administrator
 ⚖️   2 สิงหาคม 2565: นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์พร้อมกรรมการบริหารร่วมงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 สู่คณะ พร้อมเชิญชวนให้นิสิตใหม่ร่วมสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย ในการนี้ ร.ศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ คณบดีได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณนารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุด และ คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมฯ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมคุณรื่นวดี สุวรรณมงคลซึ่งไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิต
จำนวนกว่า 300 คนยังมีกิจกรรมที่ทรงคุณค่าเช่นการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยท่านนารี ตัณฑเสถียร - อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด - ในหัวข้อ “นักนิติศาสตร์กับความคาดหวังของสังคมไทย”

และการเสวนาโดยรุ่นพี่ที่มาต้อนรับและแนะแนวการเรียน-การใช้ชีวิตให้กับน้องๆ ในหัวข้อ “เส้นทางชีวิตของนิติศาสตร์บัณฑิต” ด้วย ⚖️