ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อนกฮูก Mascot สัญญลักษณ์การฉลองวันครบการสถาปนาคณะนิติศาสตร์จุฬาฯโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา

by lawchulaalumni administrator

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อนกฮูก Mascot สัญญลักษณ์การฉลองวันครบการสถาปนาคณะนิติศาสตร์จุฬาฯโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา

คณะกรรมการตัดสิน ได้เลือกชื่อให้น้องนกฮูกเรียบร้อยแล้ว ชื่อที่ได้รับเลือก คือ "จันทร์เจ้า" โดยผู้ตั้งชื่อได้อธิบายว่า "การเลือกนกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ครั้งนี้เนื่องจากการที่นกฮูกเป็น สัตว์เลี้ยงและสัญลักษณ์ของเทพี Athena ซึ่งเป็นเทพีแห่งปัญญาและความยุติธรรม เพราะนกฮูกมีความสามารถ ในการมองเห็นในยามราตรีอันมืดมิด เป็นนัยถึงความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดามิอาจแลเห็นนั่นเอง ซึ่งความสามารถนี้นับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวด ที่นักกฎหมายพึงมี เหมือนแสงจันทร์ที่ส่องสว่างในคืนมืดมิด เป็นความยุติธรรมท่ามกลางความสับสน นอกจากนี้ ลักษณะดวงตา เหลือง กลม และโต ของนกฮูกในความมืดมิดยังมี ความละม้ายคล้ายจันทร์เต็มดวง เฉกเช่นเดียวกัน"

ผู้เสนอชื่อดังกล่าว คือ พันโท รัชต ประภวานนท์ นิสิตชั้นปี 2 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีด้วย
การมอบรางวัลจะมอบให้ผู้ชนะในงานคืนสู่เหย้านิติศาสตร์จุฬา 4 กุมภาพันธ์ 2566
(ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ณ ที่ทำการของสมาคมฯ ชั้น1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ)