สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ฬ18) ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by lawchulaalumni administrator


สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ฬ18) ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a comment

Comments

  • No comments found