นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาพร้อมกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าคาราวะพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by lawchulaalumni administrator

5 กรกฎาคม 2567: นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาพร้อมกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าคาราวะพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้นายกสมาคมฯยังได้มอบการ์ดเชิญท่านนายกสภาฯร่วมเป็นเกียรติในงานราตรีนิติศาสตร์ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าฯจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 พร้อมแสดงมุทิตาจิตต่อนิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่นทุกๆท่าน คณบดี อดีตคณบดี คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ  ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Leave a comment

Comments

  • No comments found