22 มิถุนายน 2567: คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา เป็นประธานในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ หนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหาร

by lawchulaalumni administrator

22 มิถุนายน 2567: คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา เป็นประธานในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ หนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยผลการเลือกตั้ง ได้คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ฬ 24 เข้ามาเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ 22 ท่าน โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง

Leave a comment

Comments

  • No comments found