สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม (ฬ36) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านกฎหมายและทรัพยากรมนุษย์

by lawchulaalumni administrator


สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม (ฬ36)
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านกฎหมายและทรัพยากรมนุษย์

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found