สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าทั้ง 2 ท่าน ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าทั้ง 2 ท่าน ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ฬ16) และ ศ.(พิเศษ) ดร. กตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ฬ19) ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Leave a comment

Comments

  • No comments found