ประกาศสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

by lawchulaalumni administrator

ประกาศสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

         ด้วยคณะกรรมการสมาคมชุดปี 2565-2567 จะหมดวาระลงในปี 2567 นี้ คณะกรรมการชุดนี้จึงได้หารือและมีมติเห็นสมควรจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมข้อที่ 15 ที่กำหนดว่าให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการจากสมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่กรรมการชุดก่อนได้วางไว้ โดยได้กำหนดให้จัดการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2567ทั้งนี้จะมีการแจ้งการประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบถึงรายละเอียดต่อไป

        สมาคมฯ จึงขอประกาศเชิญชวนให้สมาชิกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและกรรมการสมาคมยื่นใบสมัตรได้ตามระเบียบของสมาคมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2567

        ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ปรับปรุงระเบียบการสมัรรับเลือกตั้งเดิมให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายช่องทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากสมาชิกผู้มีจิตอาสา มีความพร้อมที่จะมาทำงานรับใช้พี่น้องชาว ฬ สืบต่อไป

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                              วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ PDF คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นไฟล์ PDF คลิ๊กที่นี่

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found