สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (ฬ23) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (ฬ23) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

Leave a comment

Comments

  • No comments found