สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ทำงานไร้พรมแดน: รู้เขา รู้เรา” จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 16.00 ถึง 17.30 น.

by lawchulaalumni administrator

 คนไทยทำงานในต่างแดน - คนต่างชาติทำงานในไทย…เราควรรู้อะไร?

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ ฬ รู้ ในหัวข้อ

“ทำงานไร้พรมแดน: รู้เขา รู้เรา”

จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 16.00 ถึง 17.30 น.

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย:
ดร. พรสกล ปาณิกบุตร คูรี่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
คุณจักรวาล แสงแข อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด

ดำเนินการเสวนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ของเพจ:
LAฬ Vision ในโครงการ “ฬ รู้”
https://m.facebook.com/Lawsquarechula/

สถาบันโค้ชไทย
https://www.facebook.com/ThailandCoachingInstitute

Leave a comment

Comments

  • No comments found