สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าที่ได้รับเลือกตั้งและมอบหมายให้รับตำแหน่งต่างๆ

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าที่ได้รับเลือกตั้งและมอบหมายให้รับตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้
1: รศ.ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ (ฬ40) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
2: คุณเชิดชู รักตะบุตร (ฬ22) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
3: คุณสมฤทธิ์ ไชยวงศ์์ (นม. รุ่น 36) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Leave a comment

Comments

  • No comments found