นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบท่านอโนชา ชีวิตโสภณ (ฬ19) เพื่อแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 49

by lawchulaalumni administrator

                     นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบท่านอโนชา ชีวิตโสภณ (ฬ19) เพื่อแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 49 และขอรับพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
                    ประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึงหลักการบริหารงาน 4 ท / ที่พึ่ง/เที่ยงธรรม/เท่าเทียม/ทันโลก/ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผดุงความยุติธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเท่าเทียม และมีความทันยุคทันสมัยนอกจากนี้ยังมีปฎิบัติงาน “ศาลนอกเวลา” ซึ่งเริ่มปฎิบัติตั้งแต่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกเวลาที่จะมาศาลได้ในช่วงนอกเวลาราชการหรือวันหยุด


Leave a comment

Comments

  • No comments found