สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนพี่น้อง ทุกรุ่นทุกหลักสูตร และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครร่วมแข่งขันโบลิ่งการกุศล ปีนี้พิเศษสุด เพราะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

by lawchulaalumni administrator

 


สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนพี่น้อง ฬ ทุกรุ่นทุกหลักสูตร และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครร่วมแข่งขันโบลิ่งการกุศล ปีนี้พิเศษสุด ๆ เพราะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 10,000 บาท (เล่น 3 ท่าน)
ประเภททีมทั่วไป 5,000 บาท (เล่น 3 ท่าน)

ถ้วยรางวัลมีดังนี้

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม) 1 ใบ

2. ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม) 1 ใบ

3. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภททีม) 1 ใบ

4. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ((รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ประเภททีม) 1 ใบ


4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย) 1 ใบ

6. รองศาสตราจารย์ พิเศษ เสตเสถียร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทบุคคลชาย) 1 ใบ

7. นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ตัวแทน ฬ 15 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทบุคคลชาย) 1 ใบ

8. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร (รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง) 1 ใบ

9. นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทบุคคลหญิง) 1 ใบ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ สอง ประเภทบุคคลหญิง) 1 ใบ

11. ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (รางวัลเกมเดียวสูงสุด) 1 ใบ

12. นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ (ฬ25) (รางวัล“สุดชายแดน” บู้บี้) 1 ใบ

Leave a comment

Comments

  • No comments found