สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์ปั้นธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 19.00 ถึง 20:30

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ

“เปิดกลยุทธ์ปั้นธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
19.00 ถึง 20:30 น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย:

คุณทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

คุณศุภชัย สุขะนินทร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ การเงิน การลงทุน อาหาร และอินฟลูเอนเซอร์สายการเงิน

ดำเนินการเสวนาโดย: อาจารย์ ดร. ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ของเพจ:

LAฬ Vision ในโครงการ “ฬ รู้”
https://m.facebook.com/Lawsquarechula/

สถาบันโค้ชไทย
https://www.facebook.com/ThailandCoachingInstitute/

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found