สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษเรวัติ ฉ่ำเฉลิม ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ศาสตราจารย์ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ในโอกาสรับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษเรวัติ ฉ่ำเฉลิม ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ศาสตราจารย์ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ในโอกาสรับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีด้วย

 

 

 

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found