สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนิสิตเก่าทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by lawchulaalumni administrator

                 

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนิสิตเก่าทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ศจ. จันตรี ศรีศุภฤกษ์ (ฬ21)
2: รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (ฬ23)
3: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร (ฬ40)

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ให้กับผู้รับรางวัลในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-11.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยLeave a comment

Comments

  • No comments found