สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ (ฬ32) คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำกรมอัยการสูงสุด

by lawchulaalumni administrator

                 สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ (ฬ32) คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำกรมอัยการสูงสุด


Leave a comment

Comments

  • No comments found