สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณณัฐจักร ปัทมสิงห์ อยุธยา (ฬ15/รัฐศาสตร์ 25) ที่ปรึกษาสมาคมฯ สำหรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (ฬ15/รัฐศาสตร์ 25) ที่ปรึกษาสมาคมฯ สำหรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

Leave a comment

Comments

  • No comments found