26 ตุลาคม 2565: ศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯในหลักสูตรต่างๆ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ท่านอัยการสูงสุด นารี ตัณฑเสถียร นิสิตเก่านิติศาสตร์รุ่น 19

by lawchulaalumni administrator

26 ตุลาคม 2565: ศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯในหลักสูตรต่างๆ
เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ท่านอัยการสูงสุด นารี ตัณฑเสถียร นิสิตเก่านิติศาสตร์รุ่น 19 ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศไทย นอกจากจะเป็นนิสิตเก่าแล้ว ท่านยังได้สละเวลาเป็นอาจารย์สอนที่คณะนิติศาสตร์จุฬาฯ มากว่า 15 ปี แล้ว

Leave a comment

Comments

  • No comments found