ชมย้อนหลัง : รายการเผยแพร่เสวนา รู้ ตั้งแต่ EP 1 ถึง EP 11: ได้ที่นี่

by lawchulaalumni administrator

♦️ชมย้อนหลัง : รายการเผยแพร่เสวนา ฬ รู้  ตั้งแต่ EP 1 ถึง EP 11: ได้ตาม link ต่อไปนี้

EP 1.พินัยกรรมชีวิต...ลิขิตเอง
https://www.youtube.com/watch?v=rw613aszIzY

EP 2.คู่รัก...คู่รู้
https://www.youtube.com/watch?v=BYOF9GogrPg

EP 3.ซื้อขายออนไลน์อย่างไร...ให้เท่ากัน
https://www.youtube.com/watch?v=i8P37XIH4RE

EP 4.อากาศสะอาด กับ การ (ไม่) ตายก่อนวัยอันควร
https://www.youtube.com/watch?v=N-wfNwlLqcU

EP 5.หลากหลาย เท่าเทียม
https://www.youtube.com/watch?v=dlS0UbITYQM

EP 6.แก้หนี้อย่างไร ไม่ให้คิดสั้น
https://www.youtube.com/watch?v=yvj6PbxT45g

EP 7.จริยธรรม วัคซีนที่จำเป็นขององค์กร
https://www.youtube.com/watch?v=g8MMUgOUJUo

EP 8.ข้อมูลส่วนบุคคล ลับแค่ไหน..สำคัญอย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=DPdDUyydDUE

EP 9.วันรพีรำลึก...นักกฏหมายในสายพระเนตร
https://www.youtube.com/watch?v=l2vJrpW__NI

EP 10.ก้าวหน้าหรือก้าวหลัง..ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คนไทยได้อะไร
https://www.youtube.com/watch?v=aD8yAVhBuoY

EP 11.ค่า Service Charge ในร้านอาหาร: ใช้กฎหมายสัญญาหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค?
https://www.youtube.com/watch?v=8d4bx1zDCto

Leave a comment

Comments

  • No comments found