สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์มหาบัณฑิต และนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน และขอต้อนรับสู่สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ สมัครได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์มหาบัณฑิต และนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน
และขอต้อนรับสู่สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ สมัครได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found