14 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯและอุปนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา ไปปฏิบัติภารกิจแทนนายกสมาคมฯ ในงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่คณะฯ

by lawchulaalumni administrator

14 ตุลาคม 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯและอุปนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา ไปปฏิบัติภารกิจแทนนายกสมาคมฯ ในงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่คณะฯ จัดขึ้น โดยขึ้นกล่าวบนเวที เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และกล่าวต้อนรับนิสิตเก่ารุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Comments

  • No comments found