เสวนาดินเนอร์ทอล์คหัวข้อ EEC the New Chapter of Opportunity EEC สร้างโอกาสอะไรให้คุณ?

by lawchulaalumni administrator

เสวนาดินเนอร์ทอล์คหัวข้อ
EEC the New Chapter of Opportunity
EEC สร้างโอกาสอะไรให้คุณ?
โดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา ผ่านพ้นไปด้วยความอบอุ่น และ บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯที่มุ่งหวังในการมอบสาระความรู้ คุณประโยชน์ และ เชื่อมสัมพันธ์สมาชิกพี่น้องฬ ในโครงการ ฬLink

สมาคมฯขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนา
- ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ EEC
- คุณเกรียงไกร เธียนนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คุณ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ อดีตเลขาธิการ BOI
- ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ทัชมัย ฤกษะสุต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาฯ
แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และพี่น้องฬ ทุกหลักสูตร ทั้งนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
สมาคมฯยังมีกิจกรรมดีตามมาอีกมากมาย เพื่อพี่น้องฬ ของเรา