สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อก SME อย่างไร?เพื่อเศรษฐกิจไทยได้เติบโต”

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ

“ปลดล็อก SME อย่างไร?เพื่อเศรษฐกิจไทยได้เติบโต”

วันที่ 19 ตุลาคม 2566
19.00 ถึง 20:30 น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย:

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล (กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ อดีต รมว ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)

ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณสุเมธ งามเจริญ ประธาน บริษัท เอพลัส จำกัด

ดำเนินการเสวนาโดย: คุณปุรเชษฐ์ทมนัสศิริเพ็ญ ทนายความบริษัท Baker & McKenzie
ศิริพร ไชยสุต
นายกสมาคมฯ

ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ของเพจ:

LAฬ Vision ในโครงการ “ฬ รู้”
https://m.facebook.com/Lawsquarechula/

สถาบันโค้ชไทย
https://www.facebook.com/ThailandCoachingInstitute