นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯและกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมกับคณบดีและนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬา วางพวงมาลาเนื่องในวันรพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศัดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ องค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

by lawchulaalumni administrator

 

นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯและกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมกับคณบดีและนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬา วางพวงมาลาเนื่องในวันรพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศัดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ องค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย