สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Laฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย” (ดูย้อนหลัง)

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Laฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนารายการ ฬ รู้ ในหัวข้อ “ESG กับ ความยั่งยืนของธุรกิจไทย” ย้อนหลังได้ที่
https://fb.watch/m9NVzcIVMM/?mibextid=5eVWNK