5 กรกฎาคม 2566 โครงการ ฬ-พร้อม เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ.. พาน้องๆนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬา เยี่ยมชมกิจการบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย

by lawchulaalumni administrator

5 กรกฎาคม 2566
โครงการ ฬ-พร้อม เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ.. พาน้องๆนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬา เยี่ยมชมกิจการบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย และเป็นบริษัทที่อยู่ในอันดับ 10 ของ Fortune 500 เชฟรอนมาเปิดดำเนินกิจกราในประเทศไทยกว่า 60 ปีแล้ว