คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ไปเยี่ยมชมสำนักงานทนายความ Chandler MHM โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณเจษฎา สวัสดิพงษ์ ทนายความหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด พร้อมด้วยทนายความหุ้นส่วน และ ทนายความชาวนิติศาสตร์ จุฬา

by lawchulaalumni administrator

คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ไปเยี่ยมชมสำนักงานทนายความ Chandler MHM โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณเจษฎา สวัสดิพงษ์ ทนายความหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด พร้อมด้วยทนายความหุ้นส่วน และ ทนายความชาวนิติศาสตร์ จุฬา หลากหลายท่าน