สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ “ห่างซึมเศร้าได้อย่างไรในวัยเรียน” ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 19.00 ถึง 20:30

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ

“ห่างซึมเศร้าได้อย่างไรในวัยเรียน”

ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา
19.00 ถึง 20:30 น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย:

นพ. สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณธารีวรรณ เทียมเมฆ นักจิตวิทยาและผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย:
ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย