17 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเข้าเยี่ยมชมและให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้ต้องขังชายเรือนจำกลางชลบุรี

by lawchulaalumni administrator

17 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเข้าเยี่ยมชมและให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้ต้องขังชายเรือนจำกลางชลบุรี บรรยายโดยนายคำนึง วงศ์ทวีทรัพย์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2 (ฬ23) และ ผศ.ดร. สุพัตรา แผนวิชิต (ฬ38) อาจารย์และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีนายนักรบ นาคพรหม (ฬ23) ผู้บังคับบัญชาเรือนจำกลางชลบุรี ให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถานที่  ในการนี้ สมาคมฯได้มอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นที่สมาคมฯและสมาชิกร่วมกันบริจาค ให้แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำด้วย