วันที่ 5 - 6 พ.ย. 2565 คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัด งานสัมมนา M&A in Practice ครั้งประวัติศาสตร์ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน M&A ของวงการกฎหมายในประเทศเป็นผู้ดำเนินการอบรม

by lawchulaalumni administrator

วันที่ 5 - 6 พ.ย. 2565
คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดงานสัมมนา M&A in Practice ครั้งประวัติศาสตร์ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน M&A ของวงการกฎหมายในประเทศเป็นผู้ดำเนินการอบรม ผู้เข้าอบรมให้ความเห็นว่าเป็นการอบรมที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านอธิบายทุกขั้นตอน ทุกหัวข้อ อย่างละเอียด เนื้อหาที่นำมาพูดอัดแน่นไปด้วยสาระสำคัญและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง